Актара (2 х 1 мл) Зел. аптека / 100

ТД "Росток" г. Иркутск, Литвинова 20, строение 7, тел (8-3952) 29-00-98.